หมวด : อาหารแปรรูป

สับปะรดแปรรูป

สับปะรดแปรรูป กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านเขามะพูด  หมู่ … สับปะรดแปรรูป Read More »

Read More

ไข่เค็ม

ไข่เค็ม กลุ่มไข่เค็ม ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ตำบลมาบโป่ง อำเภ … ไข่เค็ม Read More »

Read More

กระยาสารท

กระยาสารท คุณประทวน  รัศมี (ป้าจี๊ด)  ตำบลบาง … กระยาสารท Read More »

Read More

หมูแดดเดียว OTOP

หมูแดดเดียว OTOP กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะลอย ตำบลเกาะลอย … หมูแดดเดียว OTOP Read More »

Read More
Scroll to Top