กระเป๋าผ้าไทยและกระเป๋าผักตบ

เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีต้องการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีในจังหวัดชลบุรีและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผ้าไทยและผักตบชวา จึงจัดอบรมการทำกระเป๋าผ้าไทยและกระเป๋าผักตบให้แก่กลุ่มดังกล่าว ทางกลุ่มได้เข้ารับการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากทาง อบจ. ต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาใสรูปแบบที่เหมาะแก่การใช้งานของคนทุกเพศทุกวัย ราคาจับต้องตา สีสันสดใส ฝีมือประณีต เหมาะทั้งสำหรับอุดหนุนสินค้าเพื่อไปนำใช้เองหรือเป็นของฝากคนที่คุณรัก

  • For more information:

กลุ่มตะกร้าสานโอท็อป บ้านสวน
โทร. 087-033-7558

แสดงความคิดเห็น