ผ้า Eco Print

กลุ่มแม่บ้านคลองตำหรุเดิมเป็นการรวมกลุ่มเพื่อรังสรรค์ผลงานจากผ้าไทยและผ้าบาติก ทางคุณสุภาพ ธารา ได้แรงบันดาลใจจากการรับชมรายการท่องเที่ยวรายการหนึ่งที่พาไปชมศูนย์การเรียนรู้ทำผ้า ECO PRINT ที่ให้นักท่องเที่ยวร่วมทำผ้า ECO Print และนำกลับบ้านได้ โดยเอกลักษณ์ของงานผ้า ECO PRINT เป็นงานประดิษฐ์ผืนเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใคร เป็นการนำใบไม้ ดอกไม้ป่าน้ำจืด (หากใช้ใบไม้และดอกไม้จากป่าน้ำเค็มมาประดิษฐ์ จะไม่เหมาะสมเนื่องจากมีความมัน) มาวางบนผืนผ้าดิบตามจินตนาการของผู้ทำ จากนั้นนำไปตากแดด ทำความสะอาด และรังสรรค์ออกมาเป็นชิ้นงานสวยงามตามต้องการได้ นอกจะเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัวแล้วยังสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนอีกด้วย

  • For more information:

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองตำหรุ
โทร. 08 1157 6464
คุณสุภาพ ธารา

แสดงความคิดเห็น