ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาบเอื้อง

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากแบรนด์มาบเอื้อง จากแนวคิดริเริ่มของแบรนด์ที่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่กระบวนการแปรรูปเกษตรอินทรีย์ในเครือข่ายและผนึกกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่โบราณ ออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นในความปลอดภัย อาทิเช่น แชมพูสมุนไพรสด แชมพูน้ำนมข้าวจากข้าวสาลี สบู่ ครีมอาบน้ำ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่พร้อมให้ทุกท่านเลือกสรรอีกมากมาย

  • For more information:

เครือข่ายมาบเอื้อง

Tel: 090-913-6999

แสดงความคิดเห็น