ไข่เค็ม

ไข่เค็ม ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มไข่เค็ม ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ผ่านการรังสรรค์ด้วยความใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกไข่เป็ดที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบหลัก ตลอดจนดินเค็มที่นำมาพอกเป็นดินจากแหล่งพิเศษที่มีส่วนช่วยชูรสชาติของไข่เค็ม ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ให้เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคได้

นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์ หมูแผ่น จำหน่ายด้วย

  • สอบถามเพิ่มเติม :

คุณเสงี่ยม รุ่งเรือง

โทร. 087-746-9665

แสดงความคิดเห็น