ชาใบขลู่

การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากความตั้งใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกิดจากสร้างงาน สร้างรายได้แก่สมาชิกในชุมชนและครอบครัวมาตั้งแต่ปี 2558 ประกอบกับการส่งเสริมศักยภาพชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทำให้เกิดการต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก ใบขลู่ ดอกไม้ริมทางสู่ชาสมุนไพรชั้นยอดที่มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิต รักษาโรคเบาหวาน แก้นิ่วในไต ช่วยขับปัสสาวะ แก้ริดสีทวง และช่วยขับเหงื่อได้ดีอีกด้วย รับประกันคุณภาพด้วยรางวัล OTOP นวัตวิถี ตำบลคลองตำหรุ

          ผลิตภัณฑ์จากชาใบขลู่มีทั้งแบบใบชาอบแห้ง แบบถุงชงชา และน้ำสมุนไพรบรรจุขวด เป็นต้น โดยล่าสุดทางกลุ่มฯ กำลังพัฒนาชาขลู่แบบบรรจุแคปซูลเพื่อให้สะดวกในการบริโภคมากขึ้น

  • สอบถามเพิ่มเติม :

หัวหน้ากลุ่ม คุณศิริวรรณ ดิษฐ์คล้อย โทร. 081-940-7748

กำนันศักดิ์ศรี ดิษฐ์คล้อย โทร. 081-0000-158

แสดงความคิดเห็น