ซอสพริก และ พริกแกงเผ็ด

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกระทุ่มนอก

วิสาหกิจชุมชนซอสพริก ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พื้นที่ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง ประชาชนเดิมประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมเป็นหลัก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการตั้งกลุ่มวิสาหกิจซอสพริก กลุ่มแม่บ้านหนองกระทุ่มนอก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสพริก และ เครื่องแกงเผ็ด ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาดผู้บริโภค

ซอสพริก และ เครื่องพริกแกงของกลุ่มฯ ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ และผ่านขั้นตอนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย จึงทำให้บรรดาผู้บริโภคต่างวางใจในผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มฯ

  • สอบถามเพิ่มเติม :

ฝ่ายขาย คุณอรุณ ปิ่นอยู่ โทร. 085-392-3366 ประธานกลุ่ม คุณไน้ซิม นพรำภา

โทร. 081-295-0463

แสดงความคิดเห็น