เห็ดสดและผลิตภัณฑ์จากเห็ด CK FARM

เห็ดสดและผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มของเราผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพที่เราทำด้วยใจตั้งแต่การเพาะเห็ด จนถึงกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์

สินค้าแนะนำได้แก่ เห็ดสด ไส้กรอกเห็ด เห็ดคั่วสมุนไพรและข้าวเกรียบเห็ด เป็นต้น

  • สอบถามเพิ่มเติม :

วิสาหกิจชุมชนคนทำเห็ด เห็ดแปรรูป
ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 06 1913 2928

คุณชล

แสดงความคิดเห็น