กระเป๋าผักตบชวาและกระเป๋าหวาย

กระเป๋าผักตบชวาและกระเป๋าหวาย

จากการรวมกลุ่มประดิษฐ์ กระเป๋าหวาย จัดจำหน่ายในช่วงแรก แต่ด้วยข้อจำกัดด้านราคาของผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างสูงทำให้ความนิยมจากลูกค้าค่อนข้างน้อย  ทางกลุ่มจึงระดมความคิดและปรับมาผลิต กระเป๋าผักตบชวาที่มีรูปแบบทันสมัย ทำให้ได้รับความนิยมจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและวัยทำงาน

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลักของทางกลุ่มมี 2 ประเภท ได้แก่ กระเป๋าผักตบชวาและกระเป๋าหวาย 

ดีไซน์สวยงาม ผลงานประณีต เหมาะกับคุณสุภาพสตรีทุกวัย

 

 

  • สอบถามเพิ่มเติม :

กลุ่มผักตบชวา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
โทร. 08 7127 5104

คุณมณีวรรณ เกตุตระกูล (ฝน)

แสดงความคิดเห็น