เห็ดนานาชนิด

ผลิตผลเห็ดนานาชนิดจากฟาร์มเห็ดของคุณอุไรวรรณเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวหนองรี  ไม่ว่าจะเป็น เห็ดหูหนู เห็ดขอน เห็ดนางรวมฮังการี เห็ดนางรมเทา เห็ดนางรมทอง และเห็ดนางนวลล้วนผ่านการเพาะเลี้ยงที่พิถีพิถัน ตั้งแต่การเตรียมสถานที่เพาะเห็ดให้มีสภาพอากาศเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงเห็ดแต่ละชนิด ทิศทางลมที่มีผลต่อการออกดอกของเห็ด การทำก้อนเชื้อเห็ด การหยอดเชื้อเห็ด การเพาะเห็ด จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญคือการเก็บผลผลิตเห็ดสด รับประกันได้เลยว่าคุณจะหลงเสน่ห์ความสดของผลผลิต ขนาดเห็ดที่อวบอิ่มชวนรับประทาน จนต้องกลับมาอุดหนุนกันอีกครั้งเป็นแน่

  • สอบถามเพิ่มเติม :

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์เกษตรหนองรี

คุณอุไรวรรณ พลจักรี โทร. 086-409-4742

แสดงความคิดเห็น